ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ

Συναντάμε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και συζητάμε μαζί του το όραμα

και τις προσδοκίες για την επιχείρησή του.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ερευνούμε διεξοδικά τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, τα οικονομικά και

στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τις        δυνατότητες των

πωλήσεών της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Παρουσιάζουμε ένα ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο επιχειρηματικό

σχέδιο ( business plan )

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Διαμορφώνουμε αντίστοιχα ρεαλιστικές και άμεσες σε εφαρμογή

στρατηγικές πωλήσεων και marketing.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Καταρτίζουμε το εγχειρίδιο ποιότητας των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Ελέγχουμε σε εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικότητα τις πωλήσεις, την

οικονομική και ποιοτική απόδοση του ξενοδοχείου και παρουσιάζουμε τα

αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( profit & loss account ) στον ιδιοκτήτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαχειριζόμαστε τις υπάρχουσες συνεργασίες με τους tour operators και

προχωράμε σε νέες συνεργασίες.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message