ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ

first cnt

Συναντάμε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και συζητάμε μαζί του το όραμα

και τις προσδοκίες για την επιχείρησή του.

ΑΝΑΛΥΣΗ

analyse_bild_blog1

Ερευνούμε διεξοδικά τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, τα οικονομικά και

στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τις        δυνατότητες των

πωλήσεών της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

biz plan

Παρουσιάζουμε ένα ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο επιχειρηματικό

σχέδιο ( business plan )

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ

SALES

Διαμορφώνουμε αντίστοιχα ρεαλιστικές και άμεσες σε εφαρμογή

στρατηγικές πωλήσεων και marketing.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

HOTEL SERVICE

Καταρτίζουμε το εγχειρίδιο ποιότητας των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Software for power quality assessment and harmonic analysis

Ελέγχουμε σε εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικότητα τις πωλήσεις, την

οικονομική και ποιοτική απόδοση του ξενοδοχείου και παρουσιάζουμε τα

αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( profit & loss account ) στον ιδιοκτήτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

PARTNER SHIPS

Διαχειριζόμαστε τις υπάρχουσες συνεργασίες με τους tour operators και

προχωράμε σε νέες συνεργασίες.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message